ஜBeijaflorஜ

Status związku: to skomplikowane
Chcę grać z: kobiety, mężczyźni
Szukam: przyjaźni, rozrywki
Znak zodiaku: panna
Urodziny: 1955-09-09
Rejestracja: 2012-01-10
PASSANDO SÓ PRA VER AMIGOS!
Punkty642Więcej
Do utrzymania poziomu: 
Ilość potrzebnych punktów: 158
Bingo Master
Bingo Master

Zdobycie 100 000 punktów XP w ciągu miesiąca.

129 dni temu

Punkty: 100 Bingo

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

130 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

130 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

130 dni temu

Punkty: 1196

Stone Combo
Stone Combo

Trafienie co najmniej 11 (lub 7 dla Bingo90) liczb pod rząd na jednym kuponie.

130 dni temu

Punkty: 10 Bingo

Bingo-on!
Bingo-on!

Zwycięstwo w Bingo 75 po raz 1 000-ty.

131 dni temu

Punkty: 50 Bingo

Bingo Jackpot
Bingo Jackpot

Zdobywca Jackpota w grze Bingo.

131 dni temu

Punkty: 5 Bingo

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

131 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

131 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

131 dni temu

Punkty: 1161

Iron Combo
Iron Combo

Trafienie 5 liczb pod rząd na jednym kuponie w jednej poziomej linii.

131 dni temu

Punkty: 10 Bingo

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

132 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Master
Bingo Master

Zdobycie 20 000 punktów XP w ciągu miesiąca.

132 dni temu

Punkty: 50 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

132 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

134 dni temu

Punkty: 104

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

135 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

135 dni temu

Punkty: 176

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

136 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

136 dni temu

Punkty: 469

Bingo Master
Bingo Master

Zdobycie 5 000 punktów XP w ciągu miesiąca.

137 dni temu

Punkty: 20 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

137 dni temu

Punkty: 1 Bingo

As
As

Otrzymanie statusu Asa

137 dni temu

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

137 dni temu

Punkty: 20

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

137 dni temu

Punkty: 707

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

138 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Iron Combo
Iron Combo

Trafienie 5 liczb pod rząd na jednym kuponie w jednej poziomej linii.

138 dni temu

Punkty: 10 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

138 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

138 dni temu

Punkty: 205

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

139 dni temu

Punkty: 802

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

139 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Strony: 3