ஜBeijaflorஜ

Status związku: to skomplikowane
Chcę grać z: kobiety, mężczyźni
Szukam: przyjaźni, rozrywki
Znak zodiaku: Panna
Urodziny: 1955-09-09
Rejestracja: 2012-01-10
PASSANDO SÓ PRA VER AMIGOS!
Punkty642więcej
Do utrzymania poziomu: 
Ilość potrzebnych punktów: 158
Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

146 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

147 dni temu

Punkty: 698

Bingo Master
Bingo Master

Zdobycie 20 000 punktów XP w ciągu miesiąca.

147 dni temu

Punkty: 50 Bingo

Bingo Master
Bingo Master

Zdobycie 5 000 punktów XP w ciągu miesiąca.

147 dni temu

Punkty: 20 Bingo

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

147 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

147 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

148 dni temu

Punkty: 16

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

149 dni temu

Punkty: 56

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

153 dni temu

Punkty: 75

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

154 dni temu

Punkty: 71

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

155 dni temu

Punkty: 36

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

156 dni temu

Punkty: 3

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

159 dni temu

Punkty: 6

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

160 dni temu

Punkty: 24

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

164 dni temu

Punkty: 7

Chief
Chief

Otrzymanie statusu Chief

175 dni temu

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

175 dni temu

Punkty: 20

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

191 dni temu

Punkty: 3

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

193 dni temu

Punkty: 2

Strony: 3