† ‡ ஜ † ‡

Chcę grać z: mężczyźni
Szukam: przyjaźni, rozrywki
Znak zodiaku: skorpion
Urodziny: 10-26
Rejestracja: 2017-08-21
você é a minha inspiração... ♡+♡=❤²
Punkty156Więcej
Do utrzymania poziomu: 
Ilość potrzebnych punktów: 44
Ostatnia gra

Aktywność w grach

Hold'em Live Pro

Hold'em Live Pro

Gry UkończoneWygrane Żetony
40727,56 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ZwycięstwaRozegranych gier
3677

Prezenty

Prezentów: 411

Coś o mnie

O mnie
† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡

https://youtu.be/yAoNdsXWHCM

† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡

https://youtu.be/xuoXkMZvD5Q

† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡† ‡
Zainteresowania
Não sei... Se a vida é curta
Ou longa demais pra nós,
Mas sei que nada do que vivemos
Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas.

Muitas vezes basta ser:
Colo que acolhe,
Braço que envolve,
Palavra que conforta,
Silêncio que respeita,
Alegria que contagia,
Lágrima que corre,
Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,
Amor que promove.

E isso não é uma coisa do outro mundo,
É o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela
Não seja nem curta,
Nem longa demais,
Mas que seja intensa,
Verdadeira, pura.......♡+♡=❤²
Ulubiona muzyka
Music♩♪♫♬ Volume: ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 100 %


https://youtu.be/2HaBSZL-F58

Music♩♪♫♬ Volume: ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 100 %
Co lubię
ஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜஜஜ ಌ ஜஜ ಌ ஜ

https://youtu.be/umltb1NTzR4