† ‡ ஜ † ‡

 
Chcę grać z: mężczyźni
Szukam: przyjaźni, rozrywki
Znak zodiaku: skorpion
Urodziny: 10-26
Rejestracja: 2017-08-21
S=So + Vo.T + a.t^2 (Fórmula ) ❤²
Punkty157Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 43
Ostatnia gra
Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

4 dni temu

Punkty: 13

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

4 dni temu

Punkty: 10

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Otrzymywany za uczestnictwo w turnieju specjalnym.

10 dni temu

Punkty: 10 Hold'em Live Pro

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

33 dni temu

Punkty: 1

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Otrzymywany za uczestnictwo w turnieju specjalnym.

33 dni temu

Punkty: 10 Hold'em Live Pro

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

35 dni temu

Punkty: 13

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

35 dni temu

Punkty: 10

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

65 dni temu

Punkty: 10

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

96 dni temu

Punkty: 10

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

125 dni temu

Punkty: 13

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

125 dni temu

Punkty: 10

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

127 dni temu

Punkty: 1

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

132 dni temu

Punkty: 3

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Otrzymywany za uczestnictwo w turnieju specjalnym.

132 dni temu

Punkty: 10 Hold'em Live Pro

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

135 dni temu

Punkty: 1

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

153 dni temu

Punkty: 3

Bright T-shirt
Bright T-shirt

Otrzymywany za uczestnictwo w turnieju specjalnym.

153 dni temu

Punkty: 10 Hold'em Live Pro

Chief
Chief

Otrzymanie statusu Chief

156 dni temu

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

156 dni temu

Punkty: 11

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

156 dni temu

Punkty: 10

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

177 dni temu

Punkty: 1

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

178 dni temu

Punkty: 4

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

179 dni temu

Punkty: 22

Bronze Snowflake
Bronze Snowflake

Udział w turnieju Świętego Mikołaja.

179 dni temu

Punkty: 15

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

182 dni temu

Punkty: 1

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

186 dni temu

Punkty: 32

Bronze Egyptian Pride
Bronze Egyptian Pride

Udział w turnieju egipskim.

186 dni temu

Punkty: 15

Chief
Chief

Otrzymanie statusu Chief

187 dni temu

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

187 dni temu

Punkty: 13

Games Celebrity
Games Celebrity

Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

187 dni temu

Punkty: 10

Strony: 2