fraktal1

 
Rejestracja: 2014-10-02
żyć, uczyć się , pracować i pozostawić po sobie coś cennego…
Punkty163więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 37
Ostatnia gra

ONI działali szybko .......

„Niezrozumienie teraźniejszości jest konsekwencją nieznajomości przeszłości”(Marc Bloch)

20 września 1939 r. rozporządzenia A. Greisera nr 1/1939 do wszystkich szkół wprowadzono jako język wykładowy – niemiecki 
31 października 1939 roku ogłosił Hans Frank Rozporządzeniem  likwidację na terenie GG szkolnictwa  "Polakom należy pozostawić tylko takie możliwości kształcenia się, które okażą im beznadziejność ich położenia narodowego"." „Z tych względów wszystkie usiłowania w kierunku kulturalnej i narodowej samodzielności muszą być badane z wielką starannością i krytycyzmem. Uniwersytety i inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak również średnie były stale ośrodkami polskiego szowinistycznego wychowania i dlatego powinny być zamknięte... Nauka ważnych z narodowego punktu widzenia przedmiotów jak: geografia, historia, historia literatury, jak również gimnastyka jest wykluczona" 
25 listopada 1939 roku program polityki narodowościowej    dr. Erharda Wetzla i dr. Gerharda Hechta zatytułowany "Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia" 
Grudzień 1939 roku ukazało się zarządzenie o rekwirowaniu podręczników do historii i geografii.
15 maja 1940 roku referat Heinricha Himmlera  „Kilka myśli o traktowaniu ludności obcoplemiennej na Wschodzie”. Szkoły dla polskich dzieci powinny uczyć przede wszystkim „prostego liczenia do 500, napisania własnego nazwiska, wiedzy, iż boskim przykazaniem jest być posłusznym Niemcom, być uczciwym, pracowitym i rzetelnym”. „Czytania nie uważam za konieczne”.„Musimy podzielić Polskę na tak wiele różnych grup etnicznych, na wiele części i podzielonych grup jak to jest tylko możliwe”  

Nie należy porównywać działań okupanta do działań obecnego rządu. Proszę traktować przytoczone teksty wyłącznie jako historię. Dla czytelników pokolenia ***** *** przypominam, że 2 wojna w Polsce wybuchła 1 września 1939 r.