khosrownik

 
Rejestracja: 2011-05-07
u
Punkty86Więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 114
Ostatnia gra
Bilard 8 - 2009

Bilard 8 - 2009

Bilard 8 - 2009
2 lat 178 dni temu

قدری تامل

2016-10-13       

صاحبدلان که در دل شب های وهو کنند
با ساکنان عرش خدا گفتگو کنند
عرش خدا دل است که صاحب دلان یقین
در هر دو کون  دیدن حق ارزو کنند
نه طالب  بهشت و نه خایف ز دوزخم
در هر دو کون  دیدن حق ارزو کنند
اهی اگر کشند شبی از دل حزین
کاخ ستم بدون  سخن  زیر و رو کنند
اندر  فراز  دار چو منصور زنده دل
با خون دست های بریده وضو کنند

ذکر عظیم

2016-10-13       

هر کس به صلواتی بکند یاد رسول
گنجی به امانت بنهد  نزد ودود
در روز جزا که جمله اعمال شود رو به شمرد
این گنج به جز حق نتوانست شمرو
خسرو ن ک

عاشق یعنی چه

2016-10-13       

عاشق اونه که دایم در بلا بید
ایوب اسا به کرمون مبتلا بید
حسن اسا بنوشد کاسه زهر
حسین اسا شهید کربلا بید

قناعت

2016-10-13       
مو که چون اشتران قانع به خارم
جهازم چوب خرواری به بارم
از این مزد قلیل و رنج بسیار
هنوز از روی مالک شرمسارم

عشق شور انگیز قبل از اسمان امد پدید میزبان اول نمکدان بر سر خوان اورد

2015-08-05       
عشق شور انگیز قبل از اسمان امد پدید
میز بان اول نمکدان بر سر خوان اورد
---------------------------------------
چرخ بر لوح دلم روزی که رنگ عشق ریخت
ساده بود از نقش اختر صفحه گردون هنوز

شهر هفتم فقر و فنا

2015-01-07       
مستان جام عشق که لاف  از    لقا    زنند
جان را دهند و خیمه بملک بقا  زنند
کروبیان به ناله در اییند نیم     شب
چون بی دلان  ز درد وغمش ربنا  زنند
با عاشقان  ز ملک سلیمان سخن مگوی
کایشان قدم ز عالم لا منتها  زنند
انها که روز خانه ندارند بر زمین
شبها بنور عشق قدم بر  سما  زنند
انها  که  سوز  سینه  ندارند و   شوق  یار
در  روز  حشر  نعره ی  وا حسرتا زنند

شهر ششم حیرت

2015-01-07       
انجههر  که  کردی  در زنخدانش  نگاه
اوفتادی  سر نگون  در  قعر  چاه
انچه تنها  بر من  حیران  گذشت
بر کسی هرگز  ندانم کان  گذشت

پنجمین شهر تو حید

2015-01-07       
که  یکی  هست و  هیچ  نیست  جز   او
وحده    لا الله     الا     هو

چهارمین شهر استغنا

2015-01-07       
صد هزاران  جان و  دل  تاراج  رفت
تا  محمد یک  شبی  معراج  رفت

وادی معرفت

2015-01-07       
بالا تری و پست تری نزد عارفا ن
یک عالم از خلایق و یک مو ز کردگار

Strony: 2