5 Card Draw Saloon

37 online
Rozdaj, licytuj, dobierz, wygraj!
37 online
Zagraj

Jak grać w Pokera 5 Card Draw - zasady gry

Start

Okno startowe podzielone jest na kilka odrębnych sekcji. Środek ekranu zajmują Gry stolikowe oraz Turnieje, poniżej znajduje się Panel gracza i rozwinięcie sekcji turniejowej. Na dole ekranu umieszczony jest moduł szybkiego dostępu do profili przyjaciół lub propozycji znajomych.

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk w postaci żetonu umożliwiający szybki dostęp do strony z płatnościami (otwieranej w osobnym oknie). Prawy górny róg zarezerwowany jest dla zakładek ułatwiających poruszanie się po aplikacji. Lewy dolny róg informuje o wysokości Jackpota, prawy o bieżącym stanie konta zalogowanego gracza. Informacje umieszczone w rogach aplikacji są widoczne w każdym momencie gry.

Gry stolikowe

W tej sekcji za pomocą symboli plus / minus można dokonać wyboru stawki, wg której będzie toczyć się gra. Zmiana stawki powoduje zmianę informacji o ilości dostępnych stołów odpowiadającej danej stawce. Kliknięcie w żółty przycisk Rozpocznij grę spowoduje, że system automatycznie dobierze stolik wg ustalonej stawki i umieści na nim gracza. Samodzielnego wyboru miejsca do gry można dokonać za pomocą umieszczonego poniżej zielonego przycisku Main Lobby.

Turnieje

W głównym oknie sekcji turniejowej opisany jest najbliższy proponowany graczowi przez system turniej wraz ze szczegółami: wysokość buyinu oraz puli nagród, ilość graczy zapisanych do turnieju oraz czas pozostały do jego rozpoczęcia. Żółty przycisk Dołącz do turnieju zapisuje gracza do proponowanego turnieju. Poniżej umieszczone są dwa dodatkowe przyciski: Turnieje, który otwiera Tournaments Lobby oraz Lista Pokojów. Wybór Listy Pokojów otwiera okno z poziomu którego gracz może samodzielnie wybrać pokój do gry. Wraz z nazwą pokoju wyświetlana jest dodatkowa informacja o ilości graczy oraz stolików.

Panel gracza

Ta sekcja umożliwia sprawdzenie aktualnego poziomu (levelu) zaawansowania gracza, ilości posiadanych Żetonów oraz liczby rozegranych gier. Kliknięcie w awatar spowoduje otwarcie mini-profilu.

Wyszarzone ikony odznaczeń z kłódkami przedstawiają Osiągnięcia, do których gracz się zbliża, ale jeszcze ich nie zdobył. Kliknięcie przycisku Więcej przenosi na oddzielną stronę ze szczegółowym opisem wszystkich Osiągnięć.

Main Lobby

Okno Main Lobby jest wyraźnie podzielone na dwie sekcje. Górna sekcja umożliwia poruszanie się po stolikach pokerowych wg ustalonych kryteriów (poziom stawek, wielkość stolika) i dołączenie do gry najbliższej wybranym kryteriom. Dolna zawiera okno czata i pełną listę stolików pokerowych, ze szczegółową informacją na temat stawki gry, ilości graczy i aktualnej wysokości puli. Obok listy w formie graficznej przedstawione jest rozmieszczenie graczy przy wybranym stoliku.

Aby dołączyć do gry wystarczy wybrać żółty przycisk Graj teraz! Gracz zostanie umieszczony na stoliku spełniającym kryteria wyboru stawek i stolika. Drugą możliwść gry daje skorzystanie z listy stolików w dolnej sekcji po kliknięciu w przycisk Pokaż inne stoliki.

Sekcje oddziela od siebie pasek zawierający wskazówki dotyczące kryteriów wyboru stolika oraz opcje zaawansowane dla Listy stolików.

Tournaments Lobby

Okno Tournaments Lobby jest wyraźnie podzielone na dwie sekcje. Górna sekcja umożliwia poruszanie się po turniejach pokerowych wg ustalonych kryteriów (rodzaj turnieju, wysokość stawki) i dołączenie do turnieju najbliższemu wybranym kryteriom. Dolna zawiera okno czata, listę turniejów, do których jest zapisany gracz i pełną listę turniejów ze szczegółową informacją na temat buyinu, statusu turnieju i liczby zapisanych graczy. Obok listy umieszczone są szczegółowe informacje o wybranym turnieju.

Okno gry

W górnej części ekranu gracz ma podgląd Historii rozdań oraz dodatkowych opcji. Dolna część podzielona jest na dwie sekcje: Czat stolika/Gracze przy stoliku oraz Opcje licytacji.

Historia rozdań

W lewym górnym rogu ekranu można sprawdzić numer aktualnego i poprzedniego rozdania oraz ich dokładny przebieg.

Opcje gry

Prawy górny róg ekranu umożliwia dostęp do takich opcji jak zrzut ekranu, statystyki stołu, możliwości zmiany widoku stolika, włączenia/wyłączenia dźwięku oraz wyjścia z gry.

Opcje licytacji

W prawej dolnej części widoku stolika, znajdują się opcje licytacji. W czasie rozgrywki gracz musi wielokrotnie decydować o swoim ruchu, w zależności od otrzymanych kart, tych dostępnych dla wszystkich na stole oraz akcji przeciwników.

W czasie trwania gry nad oknem licytacji pojawia się małe okno z informacją systemową podpowiadającą najlepszy układ, jaki gracz ma w danym momencie możliwość stworzyć z posiadanych kart oraz kart na stole.

Lista graczy

To okno umożliwia przejrzenie listy graczy (również obserwatorów) zajmujących aktualnie miejsce przy stoliku oraz takich ich szczegółów jak numer poziomu (levelu) doświadczenia, rodzaj statusu na serwisie, narodowość czy stan konta.

Obok każdego gracza znajduje się ikona szarej strzałki zmieniająca kolor na zielony po najechaniu na nią kursorem. Kliknięcie w ikonę otwiera menu kontekstowe, które umożliwia rozpoczęcie prywatnej rozmowy z wybranym graczem, zaproszenie gracza do stolika, dodanie go do własnej listy graczy ignorowanych lub obejrzenie jego mini-profilu.

Czat

Okno czata umieszczone jest w trzech sekcjach gry: Main Lobby, Tournaments Lobby i oknie gry. Na czacie widoczne są wiadomości pisane przez innych graczy oraz wiadomości systemowe.

W formie zakładek znajdują się tu również prywatne rozmowy z innymi graczami. Obok każdej wypowiedzi gracza znajduje się ikona szarej strzałki zmieniająca kolor na zielony po najechaniu na nią kursorem. Kliknięcie w ikonę otwiera menu kontekstowe, które umożliwia rozpoczęcie prywatnej rozmowy z wybranym graczem, dodanie go do własnej listy graczy ignorowanych lub obejrzenie jego mini-profilu.

Używając zestawów ikonek, gracz może zbudować własnego emotikona, widocznego dla innych graczy obecnych na czacie.