Literaki

Ile znasz słów? Zagraj w Literaki i sprawdź się!

Jak grać w Literaki - zasady gry

Plansza

Plansza do gry ma wymiary 15x15 pól, na polach tych gracze układają płytki z literami. W grze jednocześnie może uczestniczyć do czterech graczy. Na początku rozgrywki otrzymują oni po siedem wylosowanych z woreczka płytek. Po wykonaniu przez siebie ruchu gracz otrzymuje taką ilość płytek, aby ich liczba, wraz z płytkami, które posiada, była równa siedem. Płytki gracza pozostają ukryte przed jego przeciwnikami. Woreczek zawiera początkowo 100 płytek z literami. Płytki mają różne kolory, decydujące o ich wartości punktowej. Liczba pozostałych w woreczku płytek wyświetlana jest w polu położonym poniżej planszy, obok pola z płytkami gracza. Wśród płytek znajdują się między innymi dwie płytki czyste, tzw. blanki, które mogą zastąpić dowolną literę. Ruch gracza polega na ułożeniu co najmniej dwuliterowego słowa z posiadanych płytek. Punkty uzyskuje się sumując wartość liter wchodzących w skład słów, jakie powstały na planszy w wyniku danego ruchu. Jeśli płytki zostaną położone na polach premiowanych lub specjalnych, gracz uzyskuje dodatkowe punkty lub wpływa w inny sposób na grę.

Układanie słów

W każdej kolejce gracz może stworzyć słowo wykładając dowolną ilość z posiadanych płytek na planszę, może zdecydować się na wymianę płytek, może również spasować. Gracz, który zaczyna grę musi ułożyć słowo tak, aby przechodziło ono przez różowe pole umieszczone na środku planszy.

Centralny fragment planszy przeznaczony do gry w Literaki. Różowe pole stanowi pozycję początkową w grze.

Następne słowa układa się na jeden z poniższych sposobów:

  • można położyć nowe słowo pod kątem 90 stopni do istniejącego, a słowo które w ten sposób powstanie musi wykorzystywać jedną z liter słowa istniejącego lub dodawać do niego nową,
  • można rozszerzyć istniejące na planszy słowo poprzez położenie płytek z literami na jednym lub obu jego końcach,
  • można położyć nowe słowo równolegle do istniejącego tak, aby sąsiadujące litery tworzyły również poprawne słowa.

W momencie gdy jeden z graczy skończy układać słowo, wybiera opcję "Wykonaj ruch", a przeciwnik lub przeciwnicy mają możliwość bądź zaakceptować je, bądź sprawdzić jego zgodność z listą słów znajdujących się w słowniku. Dokonuje się tego wybierając odpowiednio z menu pozycje "Akceptuj" lub "Sprawdź". Jeżeli wszyscy przeciwnicy wybiorą opcję "Akceptuj", ułożone płytki pozostają na planszy. Jeżeli którykolwiek z przeciwników wybierze opcję "Sprawdź", a zakwestionowanego słowa nie ma w słowniku, zostanie ono usunięte z planszy, a płytki wrócą do gracza który je wyłożył. Jeżeli jeden z graczy użyje opcji "Sprawdź", a kwestionowane słowo znajduje się w słowniku, traci kolejkę.

Wymiana

W przypadku gdy gracz postanowi dokonać wymiany posiadanych liter, powinien przeciągnąć wybrane płytki z literami które chce wymienić na pole położone po prawej stronie licznika pozostałych w woreczku płytek i wybrać opcję "Wymień" Wymiana jest możliwa tylko wtedy, jeżeli w woreczku pozostało co najmniej siedem liter. Każdy gracz może dokonać maksymalnie trzech wymian podczas jednej partii.

Wymiana literek w grze Literaki.

Pas

Każdy gracz ma możliwość zrezygnowania z ruchu wybierając opcję "Pas", jeśli jednak wszyscy gracze spasują 2 razy w dwóch kolejnych kolejkach, powoduje to zakończenie gry. Jeżeli gra toczy się z włączonym limitem czasu na ruch, a gracz nie ułoży płytek i nie wybierze opcji "OK" przed upływem tego limitu, jego ruch traktowany jest tak, jakby spasował.