ஜBeijaflorஜ

Status związku: to skomplikowane
Chcę grać z: kobiety, mężczyźni
Szukam: przyjaźni, rozrywki
Znak zodiaku: panna
Urodziny: 1955-09-09
Rejestracja: 2012-01-10
PASSANDO SÓ PRA VER AMIGOS!
Punkty2 622Więcej
Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

23 dni temu

Punkty: 5

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

28 dni temu

Punkty: 2

As
As

Otrzymanie statusu Asa

29 dni temu

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

29 dni temu

Punkty: 20

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

31 dni temu

Punkty: 1

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

33 dni temu

Punkty: 4

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

42 dni temu

Punkty: 1

As
As

Otrzymanie statusu Asa

60 dni temu

Me, myself and I
Me, myself and I

Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca).

60 dni temu

Punkty: 20

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

71 dni temu

Punkty: 316

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

72 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

72 dni temu

Punkty: 22

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

74 dni temu

Punkty: 11

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

75 dni temu

Punkty: 25

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

77 dni temu

Punkty: 918

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

78 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

78 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

78 dni temu

Punkty: 331

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

79 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

79 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

79 dni temu

Punkty: 632

Stone Combo
Stone Combo

Trafienie co najmniej 11 (lub 7 dla Bingo90) liczb pod rząd na jednym kuponie.

79 dni temu

Punkty: 10 Bingo

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

79 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

80 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

81 dni temu

Punkty: 56

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

82 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Wirtualna Gotówka
Wirtualna Gotówka

Aktywność w grach na Żetony.

82 dni temu

Punkty: 788

Bingo Master
Bingo Master

Zdobycie 100 000 punktów XP w ciągu miesiąca.

82 dni temu

Punkty: 100 Bingo

Bee Lucky
Bee Lucky

Wygranie 5 gier w ciągu 24 godzin (w Bingo 90 liczy się tylko 'full house').

83 dni temu

Punkty: 2 Bingo

Bingo Factory
Bingo Factory

Rozegranie 20 gier w ciągu dnia.

83 dni temu

Punkty: 1 Bingo

Strony: 4