NA_ŻARTY

Rejestracja: 2017-10-09
Kolekcjoner życiowych błędów
Punkty30Więcej
Do utrzymania poziomu: 
Ilość potrzebnych punktów: 170
Ostatnia gra
Tysiąc

Tysiąc

Tysiąc
16 godzin temu

Aktywność w grach

Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
803129,82 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

ZwycięstwaRozegranych gier
403813
Tysiąc 2009

Tysiąc 2009

ZwycięstwaRanking
15000,00

Prezenty

Prezentów: 18

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA
Co lubię
,https://youtu.be/JQUNTJob078?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
,
,

,https://youtu.be/8cgd0-SThUg?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA


https://youtu.be/YYj53rveap0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA
https://youtu.be/MfEgrM16SzU?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA


https://youtu.be/vC0VDergK3g.

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/Xr47Tw8UzX8?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA

Mój syn­ku mały, dźwi­gnio ży­cia
mego i celu du­szy mej:
nad two­im czół­kiem od po­wi­cia
za­błysł zły uśmiech doli złej - -

i ca­łym mego bytu ce­lem
jest wal­czyć o cię z dolą tą,
klą­twy nad tobą być mści­cie­lem
i spła­cić dług mój choć­by krwią.

Krwią mą ser­decz­ną, tru­dem, męką,
gdy­by tak pa­dło za twą rzecz - -
mój syn­ku mały: tą pio­sen­ką
bu­dzę cię rano gdzieś tam precz...
Otwie­rasz oczy ja­sne, duże,
jak mą­dry anioł oczy masz - -
mój syn­ku mały: tam, na chmu­rze,
tam musi być nad tobą straż.

Mój syn­ku mały: te­raz czu­ję,
jak w ser­cu wia­ra ro­dzi się - -
cóż ja po­tra­fię, cóż zbu­du­ję,
je­śli ina­czej fa­tum chce?
I szu­kam Boga koło sie­bie,
i szu­kam ja­kichś do­brych sił,
aby mi strze­gły, syn­ku, cie­bie,
abyś ty żył mi, abyś żył...

I moje błęd­ne w my­ślach czo­ło
jam go­tów wbić w mo­dli­twy próg
i cze­kać, czy mnie ręką gołą,
gołą Swą ręką nie tknie Bóg - -
czy mi nie po­wie tam, z tym czo­łem
śćmio­nym przez błęd­ny my­śli wian,
zgię­te­mu tam pod błą­dzeń ko­łem:
Jam jest nad two­im sy­nem - Pan!...K.P-Tetmajer."Memu synkowi"

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E

Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie,

miłości!

Życie jest żądzą, a tyś z żądz największą,

prócz samej żądzy życia; duszą duszy

i sercem serca życia tyś jest,

miłości!

Jeśli największym szczęściem zapomnienie,

bezwiedza i niepamięć własnego istnienia;

toś ty jest szczęściem szczęścia, ty, co dajesz

omdlenie duszy i omdlenie zmysłom

i myśli kładziesz kres upajający,

miłości!
Czas idzie i zmieniają się wiary,

bóstwa w proch upadają jedne po drugich,

dziś czczone, jutro deptane,

przechodzą przed oczyma ludzkości,

by więcej nie powrócić:

ty trwasz wieczysta, jak strach, głód i zawiść,

pierwotna, tak jak one,

jak one tryumfalna,

nad wszystko wyniesiona, niepokonana

niczym i nigdy, tak jak one,

pierwotna, dzika potęgo

miłości!
Kędyś, pragnienie posiadania złota,

przy posiadania jej ciała pragnieniu?

Kędyś jest, żądzo poznania wszystkiego,

co jest poznanym albo nim być może,

wobec pragnienia poznania wskroś duszy

ukochanej kobiety?

Tak, tyś największą z sił, tyś życiem życia,

miłości!

Najsłodszą rozkosz i najsroższą boleść

ty sprawiasz; tyś jest, tak jak śmierć, królową

wszechistnień ziemskich, pierwotna potęgo,

miłości!...K.P-Tetmajer"Hymn do miłości"

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 11959
1 godzin temu
4 godziny temu
6 godzin temu
12 godziny temu
13 godziny temu
13 godziny temu
14 godziny temu
14 godziny temu
14 godziny temu

Tablica