NA_ŻARTY

Rejestracja: 2017-10-09
Szu­kam Cię - a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę...
Punkty303więcej
Do utrzymania poziomu: 
Ilość potrzebnych punktów: 497
Ostatnia gra
Tysiąc HD

Tysiąc HD

Tysiąc HD
5 godzin temu

Aktywność w grach

Tysiąc HD

Tysiąc HD

ZwycięstwaRanking
12244351,12
Tysiąc

Tysiąc

ZwycięstwaWygrane Żetony
1846442,52 mln

Prezenty

Prezentów: 38

Coś o mnie

Zainteresowania
https://youtu.be/ZDdn_BHeEFg
Co lubię
https://youtu.be/8KfwXac4ftI,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
https://youtu.be/RCMXO9sBIcU?list=RDMMWFC_Xqmxgfkhttps://youtu.be/iSl1kmQMG2Ehttps://youtu.be/ksJdxH44-qQ?list=LL
https://youtu.be/r5UhEbKgDK4

Bo chciał­bym Cie­bie wi­dzieć za­wsze pa­nią
błę­kit­nych my­śli państw i snów z krysz­ta­łu;
chciał­bym, byś ja­sno szła i tyl­ko za nią,
za tą, co wziąw­szy pa­no­wa­nie cia­łu
i naj­pięk­niej­szą du­szę bio­rąc w sie­bie,
naj­czyst­szą była na zie­mi i nie­bie.
Przez mi­strza-m wi­dział wy­ku­te jej lice:
schy­lo­ne na dół ła­god­ne źre­ni­ce
i gło­wę ci­cho ku pier­si schy­lo­ną,
ku pier­si, gdzie się świa­tło ro­dzić może,
ob­ję­tej bia­łą dzie­wi­czą za­sło­ną;
i usta czy­ste, jak kwiat na je­zio­rze,
i czo­ło nie­bu po­dob­ne, gdzie cią­giem
zło­tym ob­ło­ki suną się po­wo­li —
tak mistrz ją w pięk­na za­mknął au­ero­li
na wie­ki wie­ków... Przed owym po­są­giem
zbu­duj­my oł­tarz i w blask owio­nię­ta
bądź mi ka­płan­ką jej, Ty moja Świę­ta!...K.P-Tetmajer.

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 39723
3 minuty temu
1 godzin temu
1 godzin temu
3 godziny temu
3 godziny temu
4 godziny temu
4 godziny temu
4 godziny temu
4 godziny temu

Tablica