raczek63

 
Rejestracja: 2015-12-04
~Kubusiu - zapytał Prosiaczek ~tak Prosiaczku? - odpowiedział Kubuś ~Nic... chciałem się tylko upewnić że jesteś.
Punkty190więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 10
Ostatnia gra
Bingo

Bingo

Bingo
2 lat 316 dni temu

Aktywność w grach

Bingo

Bingo

Gry UkończoneWygrane Żetony
8532,72 mln
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo-on!
Bingo-on!

Prezenty

Prezentów: 4

Fotki

Coś o mnie

Zainteresowania
Gry kom­pu­tero­we nie są uza­leżnieniem jak myśli wielu ludzi, gry kom­pu­tero­we to ty­siące wyrzeczeń, ty­siące godzin tre­nin­gu i poświęce­nia aby dojść do per­fek­cji. Dzięki nim poz­na­jemy no­we oso­by, praw­dzi­wych przy­jaciół, z który­mi dzieli­my swoją pasję, wy­mieniamy się doświad­cze­niem, oraz ry­wali­zuje­my na wir­tual­nym po­lu bit­wy. Gry kom­pu­tero­we to pas­ja, jak mo­tocyk­le, śpiew, ta­niec, mu­zyka. I mi­mo iż je­dyny­mi rucha­mi ja­kie wy­konu­jemy, to kli­kanie w kla­wiaturę i myszkę, to czer­piemy z te­go ra­dość.
Co lubię
Lu­bię kiedy to co wy­dawało mi się niemożli­we do osiągnięcia jest na wy­ciągnięcie ręki …

Ostatnie wizyty

Ilość wizyt: 8674
76 dni temu

Tablica