kaligrafia7

 
Status związku: żonaty/zamężna
Znak zodiaku: Byk
Urodziny: 05-21
Rejestracja: 2005-10-22
"Et lux in tenebris lucet"
Punkty189więcej
Następny poziom: 
Ilość potrzebnych punktów: 11
Ostatnia gra
Last Temple

Last Temple

Last Temple
17 dni temu

Porozmawiajmy o książkach : Pierwsza książka

Witam.
"Niewiele rzeczy ma na człowieka taki wielki wpływ jak pierwsza książka, która od razu trafia do jego serca" Carlos Riuz Zafon - Cień wiatru
Ciekawa jestem czy pamiętacie swoja pierwszą przeczytaną książkę? Nie mam tu na myśli Elementarza ani książek które ktoś wam czytał. Mam na myśli książkę którą przeczytaliście sami od początku do końca.
Moją pierwszą przeczytaną książką była "Kłamczucha" Małgorzaty Musierowicz. (Przeczytałam ją tylko raz) Bardzo mi się spodobała, ale nie przekonała mnie ani do lektur ani do czytania. Drugą książką która mnie trochę przybliżyła do świata książek był "Mały Książę" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Do tej książki wracam dość często, sama nie wiem dlaczego, ale ona nigdy mnie nie nudzi :)
No i trzecia pozycja która spowodowała, że zaczęłam czytać książki regularnie był Harry Potter. Wróciłam do tej serii po 10 latach niestety nie podoba mi się tak jak wtedy.
No właśnie wracacie do przeczytanych książek? Ja tak i nie, ale to zostawię na inny raz.


Samochwała w kącie stała cz.II
Kazimierz Wierzyński - Memento

Wy­my­śli­li­śmy wy­ści­gi sa­mo­cho­dów i wy­ści­gi kan­gu­rów,
Wy­my­śli­li­śmy lo­te­rie, kar­ty, ra­nio­ne am­bi­cje i cha­osy uczuć,
Wy­my­śli­li­śmy ra­dość z nie­uda­nych wier­szy przy­ja­cie­la,
Wy­my­śli­li­śmy smu­tek z ku­rzych ła­pek przy uko­cha­nych oczach,
Wy­my­śli­li­śmy ga­piów przy ma­łym no­so­roż­cu uro­dzo­nym w ogro­dzie zoo­lo­gicz­nym,
Wy­my­śli­li­śmy po­ka­zy na­gich dziew­cząt o no­gach dłu­gich jak mila,
Wy­my­śli­li­śmy afe­rę Drey­fu­sa i afe­rę ka­na­łu pa­nam­skie­go,
Wy­my­śli­li­śmy tyle na­mięt­no­ści, że nie ma w nas nic, prócz ter­ro­ru ży­cia,
Wy­my­śli­li­śmy sys­te­my fi­lo­zo­ficz­ne, zwy­cię­stwa ich i ban­kruc­twa,
Wy­my­śli­li­śmy woj­ny i po­mni­ki ge­ne­ra­łów i pa­cy­fi­stów,
Wy­my­śli­li­śmy brak cza­su, aby nie zo­sta­wać ze sobą sa­mym,
Wy­my­śli­li­śmy ase­ku­ra­cje od wy­pad­ków i bły­ska­wicz­ne am­bu­lan­se,
Wy­my­śli­li­śmy szpi­ta­le z chło­dzo­nem po­wie­trzem, chlo­ro­form i eter,
Wy­my­śli­li­śmy wszyst­ko, by umniej­szyć cier­pie­nia,
Wy­my­śli­li­śmy wszyst­ko, by za­po­mnieć o śmier­ci.

I za­po­mnie­li­śmy.
I cie­szy­my się z utra­ty pa­mię­ci
I śmie­je­my się z lu­dzi, któ­rzy nie wy­my­śli­li nic
Ale wie­rzą w inny po­czą­tek i ko­niec
I klę­ka­ją utru­dze­ni
I twarz kry­ją w dło­nie
I wie­dzą co mó­wią,
Gdy szep­cą przed nocą:
Od­puść nam na­sze winy.

Więcej wierszy znajdziecie na tej stronie : https://poezja.org/wz/


Krótki film o szczęściu


Autor nieznany

*"Nasze otoczenie przypomina puzzle - możemy do niego pasować forma, jednocześnie okazując cząstkę innego obrazka."
*"Nigdy nie zniechęcaj nikogo, kto ciągle się rozwija, choćby nawet wolno."
*"Nie porównuj swojego życia z innymi bo nie wiesz, jaka drogę oni przeszli w swoim życiu."
*"Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na upadek, bo wiedza, ze nikt ich nie podniesie."
*"Bo wszechświat zawsze pomaga nam spełnić marzenia, tylko my jesteśmy w stanie ocenić, jak wysoka cenę za nie zapłacimy"
*"Nie wolno zgadzać się na pełzanie, kiedy czujemy potrzebę latania."
*"Człowiek, który boi się cierpienia, cierpi z powodu tego, czego się boi."
*"Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu"
*"Kazdy początek to tylko ciąg dalszy , a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie."
*"Jestem obok Ciebie... Znajdź mnie w słowie utkanym z najlepszych myśli."